Obchodzenie się ze środkami chemicznymi


Nosić odpowiednią odzież ochronną

Zasadniczo wybór odpowiednich środków ochrony zależy od stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. Rozporządzenie w sprawie materiałów niebezpiecznych reguluje kwestie związane ze szczególnym sposobem obchodzenia się z odpowiednio oznakowanymi produktami. Bardzo niebezpieczne jest zwłaszcza dozowanie tych produktów, gdyż ma się do czynienia z koncentratem.

Środki ochrony osobistej należy dobrać tak, aby odpowiadały one stosowanym produktom i ich oznakowaniu. Do środków ochrony osobistej należą:


Okulary ochronne

Oczy należy chronić zwłaszcza w czasie dozowania materiałów niebezpiecznych, gdyż nawet krótki kontakt z takimi materiałami może spowodować nieodwracalne szkody z utratą wzroku włącznie.


Rękawice ochronne

W zależności od stosowanych produktów może – zwłaszcza w czasie ich dozowania – zajść konieczność założenia rękawic ochronnych. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na karcie bezpieczeństwa, w opisie sposobu użycia lub na etykiecie danego produktu.


Ubiór roboczy i obuwie

W trakcie sprzątania należy nosić jednolity ubiór (długie spodnie, w połączeniu z kamizelką Vermop) oraz obuwie zamknięte. W ten sposób pracownik chroni się przed skaleczeniami a także wywiera dobre wrażenie optyczne na klientów.


Zadbać o dobre przewietrzanie

Zasadniczo w czasie stosowania materiałów niebezpiecznych należy zadbać o dostateczną wentylację.


Używać zimnej wody

Gorąca woda (o temperaturze powyżej 30°C) nie tylko niszczy zastosowany środek myjący wzgl. dezynfekcyjny, ale i szkodzi dłoniom w rękawicach ochronnych. Ciepło otwiera pory, przez które do głębiej położonych warstw skóry mogą przedostać się mikroorganizmy, brud itp.


Dodawać produkt do wody, nie na odwrót

Zachodzi ryzyko nadmiernego pienienia.

Również z punktu widzenia przepisów BHP decydujące znaczenie ma fakt, czy do oka dostanie się koncentrat (woda do produktu) czy rozcieńczony roztwór (produkt do wody).


Właściwie dozować środki chemiczne

Należy zawsze napełnić wiadro najpierw zimną wodą. Następnie odpowiednio dozować środki chemiczne (wedle wskazań producenta, przy pomocy dozownika). To zapobiega nadmiernemu tworzeniu się piany.

Nigdy nie używać goracej wody – może to doprowadzić do niepowołanych reakcji chemicznych. Nowoczesne środki czyszczące są przystosowane do użycia w zimnej wodzie.


Stosować oryginalne opakowania

Do przechowywania środków myjących nie używać innych (tj. nieoryginalnych) opakowań ani butelek na napoje. Napis na opakowaniu musi odpowiadać jego zawartości.


Nigdy nie mieszać produktów

Niekontrolowane mieszanie produktów powoduje utratę przez nie skuteczności. Niektóre składniki mogą doprowadzić do powstania toksycznych gazów, np. kwasy (środki czystości do pomieszczeń sanitarnych, środki do usuwania kamienia) w połączeniu z produktami zawierającymi chlor (środki do usuwania pleśni, środki wybielające). Powstający w tym przypadku chlor gazowy jest toksyczny.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.