Warunki korzystania z serwisu

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma VERMOP Salmon GmbH organizuje zawartość niniejszych stron internetowych z wyjątkową dbałością i troszczy się o ich regularną aktualizację. Niemniej dane służą jedynie ogólnym i niezobowiązującym celom informacyjnym i nie zastępują szczegółowego, indywidualnego doradztwa. Firma zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w każdej chwili. W związku z tym firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani daje gwarancji aktualności, poprawności i kompletności dostępnych informacji.

Zrzeczenie odpowiedzialności za łącza 

Firma VERMOP Salmon GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji na swoich stronach internetowych. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych stron trzecich, do których ma łącza na swoim portalu. 

Prawo autorskie

Treść i struktura niniejszej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności użycie tekstów, obrazów i grafik, wymaga uprzedniej zgody firmy VERMOP Salmon GmbH.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.